Introductie

Vanuit de lucht zijn de contouren van het eiland nog duidelijk zichtbaar. Wat ooit een trots vissersdorpje in de woeste Zuiderzee was is thans echter een eiland op het droge. Omringd door het ingepolderde land van de Noordoostpolder wordt een sterk beroep gedaan op het inbeeldingsvermogen van de vele toeristen die het voormalige eiland jaarlijks bezoeken. Dat ze een bijzondere plek bezoeken staat echter vast. Iets dat mede blijkt uit de toevoeging van Schokland in 1995 tot de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Ga naar de website van Schokland

Historie en populariteit

In de geschiedenis van Schokland draait het om twee zaken. Religie en de continue aanwezige dreiging van het wassende water van de Zuiderzee. De eerste heeft lange tijd voor een tweedeling gezorgd van het toch al kleine eiland. Het slechts 150 hectare grote eiland was verdeeld in een protestant zuiden en een katholiek noorden. Beide gebieden werd genoemd als afzonderlijk eiland, Ens in het zuiden, Emmeloord in het noorden. In de nieuwe Noordoostpolder zijn de plaatsnamen van Emmeloord en Ens dan ook afgeleid uit de tijd dat Schokland nog gold als belangrijk oriëntatiepunt voor de scheepvaart. Het wassende water van de Zuiderzee zorgde er uiteindelijk voor dat Schokland in 1859 compleet ontruimd werd. Tot die tijd zorgden zware stormen ervoor dat het eiland steeds kleiner werd. Maar ook armoede was een reden voor de definitieve evacuatie van de bewoners van het eiland. Schokland gold al jaren als de armste gemeente van Nederland en ook inteelt vierde er hoogtij.

Locatie

Tegenwoordig wordt veruit het grootste deel van Schokland gebruikt als landbouwgrond. Van de oorspronkelijke dorpen is alleen Middelbuurt nog deel intact gebleven. In de jaren tachtig zijn er enkele huizen bijgebouwd, in de stijl van de tijd dat de Zuiderzee nog bevaren werd. In deze huizen is het museum gevestigd, dat zich naast de geschiedenis van Schokland ook richt op de ontstaansgeschiedenis van het eiland in het Holoceen. De kerk is nog origineel evenals de zeewering die een goed beeld geeft van de immer durende strijd van de Schoklanders met het water.

Programma / activiteiten

Het hele jaar door worden er diverse activiteiten georganiseerd op Schokland. Wandeltochten door de ijstijd of rondritten met de Schokkerkar over het eiland. Raadpleeg de site voor de meest actuele agenda.

Stats & tags


Schokland, Flevoland, Nederland
Cultuur, Monumenten

Overige informatie

Geen openingstijden opgegeven

Reacties & ervaringen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen geplaatst. Geef een beoordeling!

Schrijf een beoordeling