Introductie

De plek waar tegenwoordig Voorburg ligt was al in de Romeinse tijd bewoond. De Romeinen bouwden er de stad Forum Hadriani, dat een plaats in de geschiedenisboeken heeft verworven als meest noordelijke Romeinse stad op het Europese vasteland. Niet verwonderlijk dat het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Forum Hadriani uitgebreid aan bod laat komen. Ook is er aandacht voor het bewogen leven van prinses Marianne van Oranje, een dochter van koning Willem die een groot deel van haar leven woonachtig is geweest in Voorburg. Op het gebied van kunst neemt het werk van de Nieuwe Ploeg, een lokaal kunstenaarscollectief uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw, een belangrijke plaats in in het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.

Ga naar de website van Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg

Historie en populariteit

Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg komt voort uit een fusie van Stichting Museum Swaensteyn en Stichting Historische Collectie Veur-Stompwijk in 2008. Museum Swaensteyn dankt zijn naam aan een van de oudste huizen van Voorburg, Huize Swaensteyn, waar het in de zestiger jaren korte tijd gevestigd was. Na deze korte periode verhuisde het museum naar de overkant, waar het museum nu, zij het dus onder een andere naam, nog steeds gehuisvest is.

Locatie

Voorburg en Leidschendam zijn beiden het bezoeken zeker waard. Vooral de grandeur van Voorburg spreekt tot de verbeelding. Vanwege zijn gunstige ligging ten opzichte van het Haags regentencentrum lieten veel notabelen hier hun buitenverblijf bouwen. De bekendste is ontegenzeggelijk het buitenverblijf van Constantijn Huygens, een van ’s lands grootste dichters uit de Gouden Eeuw. Zijn Hofwijck is tegenwoordig omringd door bebouwing, en heeft met station Voorburg zelfs een station in de achtertuin gekregen, maar is desondanks nog steeds het bezoeken meer dan waard. Hofwijck is tegenwoordig te bezichtigen als museum met bijzondere aandacht voor zijn bewoner en diens zoon Christiaan, uitvinder van onder andere de slingerklok.

Programma / activiteiten

Naast de vaste tentoonstelling vertellen ook wisselende exposities het historisch verhaal van Leidschendam en Voorburg. Voor een actueel overzicht van lopende en verwachte tentoonstellingen verwijzen we je door naar de website van het museum.

Stats & tags


Voorburg, Zuid-Holland, Nederland
Musea

Overige informatie

Geen openingstijden opgegeven

Reacties & ervaringen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen geplaatst. Geef een beoordeling!

Schrijf een beoordeling